SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal SkolEspirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

SkolEspirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

SkolEspira i Espira Garhaug

I Espira Garhaug samles SkolEspira onsdager og torsdager hver uke, utenom i desember og juni, og i skoleferiene.

Barna skal:

  • Glede seg til å begynne på skolen.
  • Oppleve sammenheng mellom hjemmet, barnehagen og skolen.
  • Oppleve støtte til egen bakgrunn.
  • Få kunnskaper, holdninger og ferdigheter gjennom innholdet i SkolEspira.
  • Oppleve glede og entusiasme ved å gå i barnehagen.

Hvordan barnehagen og skolen samarbeider med hjemmet er avgjørende for barnas helhetlige læring. Vi vil skape sammenheng for barna, og det må først og fremst basere seg på at det er felles interesser og verdifellesskap med hjemmet. Vi mener at dette samarbeidet er en grunnleggende nødvendighet for at vi kan «treffe» hvert enkelt barn i forhold til hvem de er i møtet med oss og skolen. Vi ber dermed om at foreldrene kommer med innspill til oss og tar med glede imot alle bidrag. Dette gir barna tilhørighet og stolthet.

Hos oss skal barna få:

  • Tilhørighet og identitetsforsterkning gjennom et nært og godt samarbeid mellom barnehage, barnas hjem, skole og lokal-samfunn.
  • Grunnleggende selvfølelse som kommer til uttrykk blant annet gjennom selvstendighet, nysgjerrighet, mot, empati, evne til å knytte vennskap, selvhevdelse, skaperglede og reell medvirkning.
  • De faglige, sosiale og praktiske ferdighetene som forventes fra skolen og som de trenger for å lykkes videre.

Vi tror det viktigste vi kan gjøre nå er å skape mening gjennom tverrfaglige prosesser sammen med barna.

Barnas siste år i barnehagen skal være preget av konkreter og opplevelser, som for eksempel utflukter til museer, henting av juletre, Espira Cup, Vikingfestival og mange forskjellige turer. Vi avslutter året med overnatting i barnehagen. Det skal rett og slett være en spesiell opplevelse å være en del av SkolEspira.

 

Personvern og cookies