Skogstien

Skogstien er en småbarnsavdeling (0-3 år) med 16 fantastiske barn og 6 engasjerte voksne.

Det viktigste barna skal lære i barnehagen, er å mestre samspillet med andre mennesker, dvs sosial kompetanse. Dette er en egenskap som må tilegnes gjennom læring, egen erfaring og deltagelse. Barna utvikler sosiale kompetanse gjennom det meste vi gjør i hverdagen. Det skjer ved at vi voksne setter ord på handling, forteller barna hva som skjer, henleder oppmerksomheten mot andre, og viser til deres reaksjon. I ulike situasjoner som å vaske hender, ved måltid, samlingsstund, og ikke minst i leken, lærer de å vente på tur, dele og å inngå kompromisser.

Vi deler ofte barna inn i små grupper på avdelingen der vi har ulike aktiviteter som vannlek, plastalina, maling osv. Dette gjør vi for å skape størst mulig ro og konsentrasjon rundt leken.

Annen hver tirsdag (partallsuke) og onsdag (oddetallsuke) har vi aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene. Gruppene heter: Spirene – 1 åringen , Smårollingane – 2-3 åringene. På gruppene gjør vi mange aktiviteter som å bake, går på tur, har sangleker og hinderløypeJ

Vi legger stor vekt på at leker, spill, formingsmatriell etc. skal være synlig og tilgjengelig for barna. På denne måten får barna brukt sin nysgjerrighet og kreativitet på en unik måte. Hva kan vel være mer spennende for en voksen enn å få sitte sammen med barn og dele disse øyeblikkene?!

Vi på Skogstien har valgt å jobbe med «eventyr» som tema dette barnehageåret. Utvalgte eventyr skal plukkes fra hverandre og dykkes i gjennom hele året.

Med uteliv og fysisk aktivitet som satsningsområde er målet at alle små får gode opplevelser ved å være i aktivitet inne som ute.

Skogstien Skogstien Skogstien

Personvern og cookies