Måltider

I Espira barnehagene serveres det i utgangspunktet to brødmåltider hver dag med frukt/grønnsaker til. Vi har egen hygiene- og kjøkkeninstruks godkjent av Mattilsynet.

I tilfeller hvor spesielle hensyn må tas, skjer dette i nært samarbeid med barnets hjem.

Måltidet er en sosial arena og rammen rundt et måltid er derfor veldig viktig.

I Espira legger vi vekt på følgende:

  • Rolig atmosfære og stemmebruk. Det skal være hyggelig å sitte å spise.
  • God tid rundt måltidet.
  • Maten som skal tilbys skal være innbydende.
  • God bordskikk.
  • Legge opp til at barna skal klare seg mest mulig selv.
  • Grønnsaker/ frukt til hvert måltid.
  • De voksne skal være gode rollemodeller.
  • La barna være deltakende i forberedningen av måltidet ( i den grad det lar seg gjøre).
Personvern og cookies