Fornøyde foreldre

Hvert år gjennomfører Espira en foreldreundersøkelse.

I denne undersøkelsen får vi tilbakemeldinger fra foreldrene på hva som er bra med barnehagen, og hvordan vi kan utvikle oss til å bli enda bedre.

Vi er stolte over å kunne si at mange foreldre er svært fornøyde med våre barnehager. I gjennomsnitt hadde våre barnehager i år en score på 5,3 av totalt 6 mulige!

Bildeserie02

Nedenfor har vi plukket ut noen svar på spørsmålet «Kan du si litt om hva ved Espira Garhaug du er mest fornøyd med?»

“Er veldig fornøyd med personalet, at de alltid møter deg med et smil. Mitt barn er veldig glad og fornøyd når jeg leverer og henter henne, og det for meg er det viktigste.”

“Flinke og utrolig kjekke voksne som jobber der. De tar godt vare på barnet mitt og han stråler når han blir møtt av dem hver morgen og det er veldig kjekt å se som mor. De har varierte dager og er mye ute.”

“Sentral beliggenhet, flott blanding i utemiljøet med skog, sandkasser, lekeapparat og sykkelløype. De ansatte smiler og stråler og møter oss med stor positivitet.”
“Jeg ser at barnet mitt trives og er fornøyd. Positive voksne. Vi får god informasjon. De er gode til å ta barna med på tur. Det skjer mye kjekt av fester/markeringer/spesielle dager. Barna lærer mye i hverdagen. Opplegget rundt Skolespira er bra.”

“Barnet mitt blir godt ivaretatt av de ansatte og vi føler oss godt ivaretatt som foreldre også.”

“De ansatte viser en genuin og oppriktig interesse for å gi mitt barn en god hverdag. Vi får daglig tilbakemelding på hva mitt barn har gjort i barnehagen. Kommunikasjonen med både styrer og ansatte fungerer fint, både direkte og via Spireportalen. Jeg opplever at Espira Garhaug har tatt mitt barns utfordringer alvorlig og arbeider godt og systematisk for å legge til rette for hans utvikling.”

Personvern og cookies