Trestubben

Trestubben er en avdeling for barn i alderen 3-6 år.

Vi er opptatt av å se og lytte til barna, og møte dem med den autoritative voksenstilen. En autoritativ voksen er voksne som er varme, grensesettende, gode rollemodeller, kan tone seg inn på barna, tar barnets perspektiv og skaper gode relasjoner. Være sammen jobber vi med for at barna skal lære seg sosial kompetanse, det å kunne få nye venner, og vite noe om hvordan vi er mot hverandre, er viktig for utviklingen av hele barnet.

På Trestubben er vi ofte i mindre grupper, da det er lettere for den voksne å få kontakt med hvert enkelt barn, og det er enklere for barnet å kunne formidle sine behov i mindre grupper. Vennerelasjoner er og bedre å få til i små grupper. I gruppene har vi fokus på lek (den frie leken der barna bestemmer) eller den tilrettelagte der den voksne har gjort klart et leketema (definert eller udefinert), spillegrupper og ulike matematikkrelaterte aktiviteter, språkgrupper med eventyr / språkkasser, vi har ulike eksperimenter og vi går på tur i nærområdet med smågruppene. Vi er masse ute i løpet av barnehagedagen, og vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å være ute i allslags vær.

Aldersinndelte grupper har vi to dager i uken, da er Trollgruppa (3 åringene), Solgruppa (4 åringene) og SkolEspirene (5 åringene) sammen i kjernetiden fra kl. 09.30-12.30. Vi har da ulike aktiviteter sammen som er tilrettelagt for hver aldersgruppe, og bygger vennskap på tvers av avdelingene.

På Trestubben ønsker vi at nestekjærlighet, toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier, og vi er opptatt av at barna på Trestubben skal bli møtt med kjærlighet og varme.

 

Personvern og cookies