Trestubben

Vi på Trestubben legger vekt på at avdelingen skal være et trygt og godt sted for barna, foreldrene og personalet. Vi vil at alle skal føle seg ”hjemme”, og finne sin plass. På Trestubben har hvert barn sin primærkontakt, både de som har gått i barnehagen en stund og de som nettopp har begynt. På denne måten vet vi at alle barna blir sett, hørt, lekt med, får den kosen, trøsten og oppmerksomheten som de trenger.

Lek er viktig i barnets utvikling. Vi legger derfor stor vekt på å skape gode og trygge rammer rundt denne. Vi ønsker å hjelpe barna inn i leken og inspirere dem til variert lek både ute og inne. Hver dag har vi frilek der barna selv bestemmer hva de vil leke.

Når vi er ute på tur, er det barna som bestemmer tempoet. Målet er ikke å gå lengst mulig, men å oppleve mest mulig på turen. Vi undrer oss sammen med barna underveis, over alt de ser og oppdager. Vi ønsker å vekke barnas nysgjerrighet til alt som lever og rører på seg, og håper å kunne gi dem gode naturopplevelser slik at de ønsker friluftsliv som en del av livet videre. Mye av det barna finner ute i naturen kan vi bruke til formingsaktiviteter i barnehagen. Mat og drikke hører selvfølgelig med på turen, enten den er medbrakt eller vi lager den på stormkjøkken/bål ute i skogen.

I tillegg til å lese og synge og bruke språket bevist i det daglige, bruker vi et verktøy vi kaller for «Snakkepakken». Dette er et språkstimulerende verktøy m/ulike bilder og gjenstander som blir brukt for å hjelpe alle barn uansett språkferdigheter med å tilegne seg det verbale språket. Den kan brukes i samlingsstunder, den kan gi kvalitet til ventesituasjoner og den kan gi lekeglede i små barnegrupper. Vi har som regel samling hver dag der vi synger, lærer oss rim og regler.

Vi ønsker at nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier på Trestubben. Vi mener det er av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet i barnehagen.

trestubben

 

Personvern