Skogstien

Skogstien er en småbarnsavdeling med barn fra 0-3 år.

På Skogstien er vi opptatt av at barna opplever trygghet, omsorg, vennskap, lek og glede. Vi arbeider for å fremme barns utvikling, læring og sosial kompetanse, og vi ønsker at barnehagehverdagen skal være preget av trivsel, mestring, humor og livsglede.

På Skogstien liker vi å være ute i friluft, og tilbringer derfor mye tid ute. Ute finner vi på mange forskjellige aktiviteter som tur i nærmiljøet, matlaging på bål, undring og fri lek. Vi ønsker å bidra til at barna får et mangfold av naturopplevelser, samtidig bidra til motorisk utvikling.

Vi tilbringer også mye tid inne hvor vi benytter oss av smågrupper. Da deler vi barnegruppen inn etter alder, og på denne måten kan vi legge til rette for utvikling, lek og læring ut i fra barnas alder og forutsetninger. Når vi er inne holder vi på med aktiviteter som stimulerer fin- og grovmotorikken. Vi holder også på med aktiviteter som gir barna et utvidet språk og sosiale ferdigheter som å tegne, male, synge og leke. Vi har også et puterom der vi hopper, klatrer, bygger og balanserer.

På Skogstien er vi lekeglade voksne som møter barna med den autoritative voksenstilen, som vil si at vi tar barnas perspektiv, skaper gode relasjoner, og at vi er varme og grensesettende voksne.

Personvern og cookies