Maurtua

Maurtua er en avdeling for barn i alderen 3-6 år. Det er 28 barn som går på Maurtua, noen av disse går deltid. Det er en flott barnegruppe og vi har det veldig kjekt sammen. Målet vårt er at både barn og foreldre skal føle seg velkomne og oppleve at barna blir tatt godt vare på.

Vi ønsker at barna skal få gode venner og lekekamerater. Barna skal ha gode og trygge rammer rundt seg , slik at de kan oppleve mestring og samspill med andre.
Vi vil at dagene våre skal være preget av aktiv og god lek, der barna er med på å få bestemme innholdet.
Vi bruker naturen og nærmiljøet rundt barnehagen aktivt. Når vi er på tur er det barna som bestemmer tempoet. Det er kanskje ikke alltid vi kommer så langt, men det viktigste er at barna har hatt en god opplevelse.

Hver torsdag har vi grupper på tvers i lag med avdeling Trestubben. Disse gruppene heter Trollgruppa, Solgruppa og Skolespira. I tillegg til dette har Skolespira en dag ekstra hver uke, dette er onsdag. De aldersinndelte gruppene er mye ute på tur, eller har forskjellige aktiviteter inne.

Være sammen (sosial kompetanse) er noe vi legger mye vekt på gjennom året. Dette handler om å mestre samspill med andre/hvordan er vi mot hverandre? Eller med andre ord “det handler om å lykkes i å omgås andre”.

Matematikk er også et av satningsområdene våre og som vi legger stor vekt på i barnehagehverdagen.

Maurtua_bilde2

 

 

 

Personvern og cookies