Maurtua

Maurtua er en avdeling for barn i alderen 3-6 år.
Målet vårt er at både barn og foreldre skal føle seg velkomne og oppleve at barna blir tatt godt vare på.

Vi ønsker at barna skal få gode venner og lekekamerater. Barna skal ha gode og trygge rammer, slik at de kan oppleve mestring og samspill med andre. Vi er opptatt av å se og lytte til barna og være varme og grensesettende voksne(autoritative). Vi voksne skal være gode rollemodeller som kan ta barnas perspektiv og skape gode relasjoner.

På Maurtua ønsker vi å tilby barna et inspirerende lekemiljø preget av et bredt utvalg av gjenbruk -og naturmateriell i kombinasjon med ferdigdefinerte leker (dyr, biler, klosser, småfigurer og lignende). Dette gir impulser til barns lek og hindrer at lekemiljøet blir statisk, samtidig som det trigger barnas muligheter for kreativitet og utforskertrang.

Vi bruker naturen og nærmiljøet rundt barnehagen aktivt, og vi har mange fine turområder vi kan gå til. Det er kanskje ikke alltid vi kommer så langt, men det viktigste er at barna har hatt en god opplevelse.

Matematikk, realfag og IKT er også noe vi legger stor vekt på i barnehagehverdagen.
Espira Garhaug er også en Forskefabrikken barnehage.

For at barna skal få ulike aktiviteter tilrettelagt for hver aldersgruppe og knytte vennskap på tvers av avdelingene, har vi aldersinndelte grupper sammen med avdeling Trestubben to dager i uken. Da er Trollgruppa (3 åringene), Solgruppa (4 åringene) og Skolespira (5 åringene) sammen fra kl. 09.30 til 12.30.

Personvern og cookies