Bjørnehiet

Bjørnehiet er en avdeling for barn i alderen 0-3 år.

I barns hverdag er det mye som skal utforskes, mye skal testes ut av inntrykk og erfaringer, kropper som bare må hoppe, springe litt og enda litt til. For å være barn starter hverdagen i trygghet, kjærlighet og kjente rutiner, et viktig fundament for utfoldelse, latter og glede.

Hos oss på Bjørnehiet setter vi nære og trygge relasjoner til barna høyt. Vi er til stede, vi er varme og grensesettende, vi er der for nye eventyr og nye inntrykk. En klem og et fang er aldri langt vekke om hverdagen kanskje blir for mye.

Forutsigbarhet for barna leder oss videre til leken og dets verdi for barna. Aldersgruppen trenger utfordringer og utfoldelse etter alder og forutsetninger, som igjen er viktig for å teste ut uttrykk og erfaringer i praksis for barna. I leken skjer det fantastisk mye, det kommuniseres både verbalt og nonverbalt, konflikter løses, konsentrasjonen er sentral og enda litt til!

Aldersgruppen er sosiale, de tester klatre muligheter, de hamstrer leker og frakter mye. De imiterer andre barn og voksne, liker godt å løpe og de bruker sansene sine aktivt hele tiden. Dette er vårt utgangspunkt i tilrettelegging av barnas lek her på Bjørnehiet.

Samtidig er vennskap og sosial kompetanse en viktig del av vår hverdag. Vi er gode med hverandre, vi bygger vennskap og deler. Vi øver litt på å vente på tur, hjelpe hverandre og forstå andres grenser. Det er mye kunnskap og lærdom tilgjengelig hver dag, men viktigest av alt så legges det til rette for egen utvikling og forståelse.

Personvern og cookies