Barnegrupper

Espira Garhaug er en barnehage der leke og oppholdsareal er fordelt på to plan. Vi er inndelte i avdelinger, to småbarnsavdelinger nede fra 0-3 år og to avdelinger oppe fra 3-6 år.

Vi har valgt å ha aldersinndelte avdelinger fordi barna skal:

  • Utvikle og styrke sin egen identitet og tilhørighet.
  • Utvikle selvstendighet og kreativitet.
  • Oppleve trygghet, omsorg, lek og læring.
  • Utvikle toleransen for ulikheter mellom andre mennesker.
  • Lære å samarbeide og vise omsorg for hverandre.

GRUPPER

For å sikre rammeplanens krav til progresjon i arbeidet med fagområdene og for at barna skal bli godt kjent på tvers av avdelinger, deler vi barna inn i grupper etter alder en dag i uken. Spirene (1 – 2 år), Smårollingane (2 – 3 år), Trollgruppa (3 – 4 år), Solgruppa (4 – 5 år) og Skolespira (5-6år). Skolespira har grupper to dager i uken.

Vi har progresjonsstiger til hvert enkelt fagområde som benyttes som inspirasjon når gruppene planlegges.

 

Personvern og cookies