Miljøfyrtårn

Espira Garhaug er en miljøfyrtårn bedrift.

I tilknytning til barnehagens satsing på natur og friluftsliv, er det naturlig å vektlegge miljøarbeid. Vi fikk vårt miljøfyrtårnsertifikat i april 2006 og ble resertifisert i 2009.

Miljøsertifikatet er viser at vi oppfyller veldig mange miljøkrav, bla. annet i forhold til internkontroll/HMS, arbeidsmiljø, energi, innkjøp og materialbruk, avfall, transport, utslipp luft/vann.

Vi vil gjerne være med på å skape et godt miljø rundt oss, og vi vil gjøre det på en slik måte at barna kan delta. Enkle miljøverntiltak er f.eks å rydde opp etter oss når vi har vært på tur og sortere søppel. Dette er overkommelige oppgaver som gir resultater. Det viktigste for oss er å gjøre ungene glade i naturen. Vi har også fått kompostbinger i barnehagen, for å kunne redusere avfallsmengden. Barna begynner å bli veldig flinke til å være med å dekke av bordet og legge matavfall i riktig dunk. Det er lurt å følge dette opp hjemme!

Miljøfyrtårn er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer.

Bedriftene får støtte til en miljøanalyse, og gjennomfører en del tiltak under og i etterkant av miljøanalysen.

Hensikten med dette arbeidet er å bidra til at bedriftene får et løft når det gjelder arbeidsmiljø og ytre miljø.

I hverdagen er det viktig for oss å tenke miljøvern i forhold til arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi og transport.

http://www.miljofyrtarn.no/

Dette betyr blant annet at:

  • Vi jobber for å reduserer vårt energiforbruk.
  • Vi jobber med å redusere vår avfallsmengde.
  • Vi har en plan for innkjøp og materialbruk som skåner miljøet mest mulig.
  • Personalet har kompetanse innenfor miljøvern.
  • Personalet har gode rutiner knyttet til miljøvern.
  • Personalet har gode handlingsplaner for hvordan de tar barna med i miljøvernsarbeidet

Miljøarbeidet med barna

  • ”Redd regnskogen prosjekt” – Bretting av kartonger.
  • Barna får følge med på hele prosessen fra matavfall til jord i kjøkkenhagen, og ikke minst se og smake på resultatene av det vi planter.
  • ”Aksjon rusken” sammen med barna.
  • Barna får være ”miljøhjelper / ordensbarn”.

 

Personvern og cookies